Ergotherapie

Iedereen verricht dagelijkse handelingen zoals aankleden, fietsen, werken, koken en tuinieren. Veel van deze handelingen gaan automatisch. Wanneer u door een beperking of ziekte problemen heeft met het uitvoeren van deze dagelijkse handelingen, kan een ergotherapeut worden ingeschakeld. Ergotherapie stelt mensen in staat om dagelijkse activiteiten zo goed en zelfstandig mogelijk uit te kunnen voeren zodat men deel kan  nemen aan de maatschappij. Een ergotherapeut is deskundig in het analyseren van de problemen en het vinden van oplossingen samen met de hulpvrager en zijn omgeving.

Hoe verloopt het behandeltraject?

In het eerste consult zal de ergotherapeut bespreken welke klachten of hulpvraag u heeft. De ergotherapeut doet onderzoek naar deze klachten, beperkingen en problemen.  Naar aanleiding van het onderzoek wordt gezamenlijk met u een behandelplan opgesteld. De behandelingen worden, bij voorkeur, uitgevoerd in de situatie waar de problemen zich voor doen.

Aan het einde van het behandeltraject zal een evaluatie gesprek plaatsvinden.

Specialisaties naast ergotherapie

Naast algemene ergotherapie beschikt Ergo Oost over de volgende specialisaties:

Heeft u vragen over onze specialisaties of wilt u een afspraak maken? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier of bel: 0541 – 76 00 21

Contactgegevens

Tel. 0541 – 76 00 21

Gezondheidscentrum Oldenzaal
Pr. Bernhardstraat 4 BE 6, Oldenzaal

Gezondheidscentrum Haverstraat
Haverstraat 15E, Oldenzaal

Ergo Oost Losser
Oldenzaalsestraat 71A, Losser

Afspraak maken