Privacyverklaring

Ergo Oost, Praktijk voor Ergotherapie is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 24 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Ergo Oost, Praktijk voor Ergotherapie beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Ergo Oost, Praktijk voor Ergotherapie is er  verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Persoonsgegevens

Ergo Oost, Praktijk voor Ergotherapie  verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 5 van de AVG (beginselen inzake verwerking van persoonsgegevens) Persoonsgegevens zijn allee gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijk persoon. Ergo Oost, Praktijk voor Ergotherapie gebruik uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres om contact met u te kunnen opnemen als een vraag hebben over uw aanmelding.

Grondslag van de verwerking en bewaartermijn persoonsgegevens

Ergo Oost, Praktijk voor Ergotherapie moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG (rechtmatigheid van de verwerking). Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan uw persoonsgegeven te verwerken voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake juridische diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiend relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e0mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zoals als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw email nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Beveiliging persoonsgegevens

Artikel 5 sub 1f van de AVG verplicht Ergo Oost, Praktijk voor Ergotherapie om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatig veerwerking tegen te aan. Zo zorgt Ergo Oost, Praktijk voor Ergotherapie ervoor dat uw (persoons)gegevens tijdens verzending zijn versleuteld. En vindt de verzending van de (persoons) gegevens via een beveiligde verbinding plaats.

Google Analytics, Google Maps & ReCaptcha

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwordsadvertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Op deze website worden routekaarten weergegeven met behulp van Google Maps. Bij het gebruik van Google Maps worden verschillende cookies geplaatst, bijvoorbeeld om uw voorkeuren te onthouden (o.a. zoom-niveau) en om inzicht te krijgen in gebruikersstatistieken. Daarnaast worden er enkele cookies gebruikt voor de juiste werking van ReCaptcha (anti-spam methode voor het contactformulier).

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten van Google. Lees ook het Privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden van Google voor meer informatie over reCAPTCHA.

Uw Privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht op correctie van uw persoonsgegevens (artikel 16 van de AVG) en / of verwijdering van uw persoonsgegeven te vragen (artikel 17 van de AVG). Daarnaast heeft u recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegeven (artikel 18 van de AVG) door Ergo Oost, Praktijk voor Ergotherapie. Tot slot heeft u recht op dataportibiliteit; op uw verzoek zullen wij uw persoonsgegevens overdragen aan een dor u gekozen organisatie (artikel 20 van de AVG).

Als u wilt weten welke persoonsgegeven van uw verwerkt worden door Ergo Oost, Praktijk voor Ergotherapie, kun een schriftelijk een inzageverzoek. Ergo Oost behandelt uw verzoek binnen 4 weken. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend onderzoek doen om uw gegevens te laten wijzigingen of aan te vullen.

U kunt uw schriftelijk verzoek sturen aan:

Ergo Oost, Praktijk voor Ergotherapie
Prins Bernhardstraat 4-6
7573 AM Oldenzaal

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigen zullen wij op de website plaatsen.

Contactgegevens

Tel. 0541 – 76 00 21

Gezondheidscentrum Oldenzaal
Pr. Bernhardstraat 4 BE 6, Oldenzaal

Gezondheidscentrum Haverstraat
Haverstraat 15E, Oldenzaal

Ergo Oost Losser
Oldenzaalsestraat 71A, Losser

Afspraak maken