Vergoeding & verwijzing

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle ziektekostenverzekeringen. Iedereen heeft recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Sommige verzekeraars vergoeden meer in de aanvullende verzekering. De polis van uw zorgverzekeraar biedt u daarover meer inzicht.

Verwijzing door huisarts of specialist

Een verwijsbrief van huisarts of specialist is tegenwoordig niet meer noodzakelijk, tenzij uw verzekeraar dat anders omschrijft in zijn polisvoorwaarden.

Voor meer informatie omtrent vergoedingen, kunt u zich wenden tot uw zorgverzekeraar.

Contactgegevens

Tel. 0541 – 76 00 21

Gezondheidscentrum Oldenzaal
Pr. Bernhardstraat 4 BE 6, Oldenzaal

Gezondheidscentrum Haverstraat
Haverstraat 15E, Oldenzaal

Ergo Oost Losser
Oldenzaalsestraat 71A, Losser

Afspraak maken